Prijava

eMCe plac

Literarni natečaj »Začasna sreča: Omame svet«

petek, 8. december 2017 ob 23:45

Plakat_svetomame_50x70cm

Literarni natečaj proznih in pesniških del. Dela sprejemamo do 8. 12. 2017. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Po uspešno izvedenem likovnem natečaju »Začasna sreča: Opojne substance«, s katerim smo se odzvali na zaznani porast dostopnosti in uporabe drog med mladimi, posameznike ponovno vabimo k ustvarjanju na to temo, tokrat skozi literarni pristop. Zbirali bomo tako prozna kot pesniška dela.

Vsi, ki v različnih literarnih oblikah razmišljate o učinkih in vplivih opojnih substanc, lahko do petka, 8. 12. 2017, na elektronski naslov zacasna.sreca@gmail.com ali na poštni naslov Zavod eMCe plac, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje pošljete po eno svoje avtorsko delo.

Pravočasno prispela dela bomo izdali v tiskani zbirki in jih v januarju 2018 razstavili v Galeriji eMCe plac. Ocenila jih bo štiričlanska komisija. Izbrala bo tri najbolj prodorna pesniška in tri prozna besedila ter avtorje nagradila.

Podrobnejša opredelitev teme:

Iščemo literarna dela najrazličnejših žanrov in oblik, skozi katera lahko avtorji tako izražajo svoj pogled kot predstavljajo zgodbe, delijo izkušnje, zagovarjajo stališča bodisi o dostopnosti, razširjenosti in/ali uporabi različnih drog med mladimi bodisi o odvisnosti od njih ali njihovih posledicah na posameznikovo življenje in širšo družbo.

Podrobnejša pravila razpisa:

- Razpis je odprt od 9. 10. 2017 do 8. 12. 2017. Del, ki bodo prispela kasneje, ne bomo uvrstili v izbor.
- Vsak avtor oziroma avtorica lahko sodeluje le z enim delom in tudi pod le enim psevdonimom.
- Delo mora biti podpisano, vendar lahko avtor izbere psevdonim, pod katerim bo delo objavljeno v zbirki in na razstavi. Avtor lahko ostane anonimen, vendar mora na obrazcu »Prijava na natečaj Začasna sreča: Omame svet« zaradi verodostojnosti in transparentnosti navesti kontaktne podatke, da ga lahko komisija po potrebi kontaktira.
- Dela morajo biti napisana v slovenskem jeziku.
- Pesniška dela (pesem ali cikel pesmi) ne smejo biti daljša od 60 verzov.
- Omejitev proznih del (besedilo v nevezani besedi, npr. kratka zgodba, novela, črtica ipd.) je najmanj ena tipkana stran in največ pet tipkanih strani.
- Zaželena je oddaja v digitalni obliki, vendar bomo sprejeli tudi čitljive rokopise.
- Avtor jamči, da je poslano delo njegovo avtorsko delo, ki še nikoli nikjer ni bilo objavljeno.
- Komisijo bodo sestavljali predstavniki štirih organizacij (Zavod eMCe plac, Knjižnica Velenje, Šolski center Velenje in KUD Čitalnica Pri pesniški duši). Komisija bo ocenjevala vsebinsko in slogovno izvirnost, jasnost sporočila, literarno oz. umetniško vrednost, kreativnost in ustreznost literarnega izdelka s tematiko razpisa.
- Avtorji poslanih del se strinjajo, da jih lahko Zavod eMCe plac objavi v zbirki in na razstavi.

Obrazec za prijavo na natečaj Začasna sreča: Omame svet mora vsebovati naslednje podatke:
Ime in priimek
Psevdonim (po želji)
Kraj in datum rojstva
Šola in razred/letnik (v kolikor si šolar/dijak/študent)
Elektronska pošta
Naslov prispevka
Naslov (ulica, hišna številka in pošta)
Telefonska številka

Dodatne informacije:
Špela Verdev, vodja programa »eMCe plac ozavešča«
spela.verdev@gmail.com
031 290 088

Vstopnine ni!
← Nazaj
Mc Ssk

Odpiralni čas:

  • Vsak dan:
    13.00 — 24.00
  • Pet: 13.00 — 02.00
  • Sob: 13.00 — 02.00

Kričač:

  • Miloš: Vsi na kidanje! 12.02. 10:56
  • eMCe plac: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 27.01. 22:09
  • Medenjak: Tagada... 09.12. 22:17
  • shanaya: zapis potovanja raziskovanja opojnih substanc - oddano! 3 min pred rokom - aah. 08.12. 00:26
  • Lala: A to še dela?:) 05.12. 16:56
Zgodovina